Procesi i Varrosjes

Në kuadër të dispozitave islame, i ndjeri ulet në varr dhe vendoset shtrirë në varr nga krahu i djathtë.

 

Nëse shprehet dëshira nga të afërmit e të ndjerit gjatë kohës kur xhenzeja ulet në varr, të afërmit lejhen të zbresin poshtë në varr dhe të asistojnë e ndihmojnë punonjësit e varrimit.Mbas kësaj fillon procesi i hedhjes dhe mbi të ndjerin, dora e parë e dheut mund të hidhet nga familjarët dhe të afërmit dhe më pas bëhet mbulimi i xhenazes me dhe.

+43 1 236 66 00