Procesi i qefinosjes

Pasi të kenë përfunduar procedurat e larjes dhe abdesit të të afërmit tuaj që ka ndërruar jetë, fillon procedura e qefinosjes sipas rregullave islame. Në fazën e fundit, fytyra lihet e hapur dhe nëse dëshirojnë të afërmit që nuk kanë qënë prezent në procesin e larjes, lejohen të shohin personin që ndërroi jetë për herë të fundit. Ky proces kryhet në përputhje me rregullat në botën islame. Pasi të mbarojë procesi i qefinosjes, i ndjeri futet në arkivol.

Call Now Button+43 1 236 66 00
© 2022 by [SeoHua]