Umotavanje u ćefine

Nakon gasula i abdesta, umrla ..

Umotavanje u ćefine

 

Nakon gasula i abdesta, umrla osoba se mota u ćefine po Islamskim propisima. Posljednje se umotava lice kako bi oni koji nisu vidjeli umrlu osobu mogli prije same dženaze da se oproste od nje. Nakon ćefina, osoba se stavlja u tabut.

 

 

Stavljanje u tabute

Prema islamskim propisima tabut mora biti napravljen od običnog drveta. Umrla osoba se polaže na desnu stranu u tabut. Zapravo u Islamu nije obavezno koristiti tabut, ali zbog dženaza koje se obavljaju u Austriji tabut je obavezan prema zakonima Austrije.  Osoba zajedno s tabutom se postavlja u smjetu Kible, a iznad tabuta se uče dove za preminulog. Nakon toga se tabut sa umrlim isprati na mezarje.

 

+43 1 236 66 00