ISLAMSKI RITUALI

Islamske dženaze

Ukop po Islamskim propisima

 

U Islamu postoji propis da osoba koja preseli mora biti ukopana u najkraćem periodu. Poštujući ovo pravilo naša kompanija ove poslove završava jako brzo zahvaljujući partnerstvima sa vladom Austrije i njihovim institucijama. Zbog toga naša firma u najkraćem periodu završava proceduru i papirologiju koja normalo traje jako dugo. U odnosu na osobe koje se odluče same završiti proceduru dženaze i papirologije naša kompanije cijeli proces završi dva puta brže.

 

Bez dodatnog čekanja ćete moći izvršiti ukop voljene osobe, a cijeli ukop kao i ceremonija će u potpunosti biti prilagođena Islamu i propisima koji su obavezni kada je dženaza u pitanju. Naš profesionalni tim će se pobrinuti da cijeli proces prođe bez problema i bez odlaganja, dok će u isto vrijeme s Vama podijeliti bol koju osjećate zbog gubitka voljene osobe.  Naši zaposlenici na veoma brz način stupe u kontakt sa vladinim institucijama i kompanijama koje će biti uključene u proces dženaze. Ukoliko je potrebno umrlog poslati van Austrije, naša kompanija bez ikakvog odlaganja i čekanja, a prema posljednjoj želji preminulog završava cjelokupan transport dženaze u druge države.

Gasuljenje

 

Kada naglo izgubimo voljenu osobu, potrebno je razmišljati kako obaviti cijelu dženazu a da je po islamskim propisima.  Naša kompanija je mjesto koje u potpunosti prati sunnet Allahovog poslanika Muhameda s.a.v.s. Gasul je proces koji može obaviti samo osoba koja je musliman. Zbog toga mi organizujemo osobu koja obavlja gasul. Zbog toga umrlu žensku osobu gasul samo ženska osoba, a umrlu mušku osobu gasuli samo muška osoba.

Cijela dženaza se kupa tri puta od glave do stopala. U ovom procesu koristimo toplu vodu i sapun. Za gasuljenje umrlih osoba imamo prostor koji je u potpunosti prilagođen za obavljanje gasula. Gasulhana je napravljena i održavana prema najvišim svjetskim standardima. Ukoliko to izričito zahtjevate, u slučaju preminule ženske osobe gasuljenju može prisustvovati jedna ženska osoba te može posuti vodu po umrloj osobi, dok u slučaju da umre muška osoba, gasuljenju prisustvuje jedna muška osoba i može posuti vodu po umrloj osobi.

Stavljanje u tabute

 

Prema islamskim propisima tabut mora biti napravljen od običnog drveta. Umrla osoba se polaže na desnu stranu u tabut. Zapravo u Islamu nije obavezno koristiti tabut, ali zbog dženaza koje se obavljaju u Austriji tabut je obavezan prema zakonima Austrije.  Osoba zajedno s tabutom se postavlja u smjetu Kible, a iznad tabuta se uče dove za preminulog. Nakon toga se tabut sa umrlim isprati na mezarje.

Islamske dženaze

 

Jedna od najtežih stvari koje Vas mogu zadesiti jeste da izgubite voljenu osobu. Sigurni smo da u tim trenucima niste sigurni šta trebate raditi. Zbog toga naša kompanija u najtežim momentima ustupa svoje vrijeme za Vas, i sve ono što je potrebno obaviti završava za Vas i Vašu porodicu.

 

Ono što smo sigurni da Vam je najvažnije, jeste i dženaza po islamskim propisima koju nećete tako lahko moći obaviti u zemlji koja je većinski Kršćanska. Zbog toga je naša kompanija odlučila da osobama koje žele dženazu po islamskim propisima omogući ovako nešto. Silni poslovi koji se trebaju obaviti i silne procedure koje čekaju porodicu umrle osobe su ono što još dodatno otežava cjelokupni proces kroz koji prolazite.

 

Kako ste daleko od zemlje u kojoj se obavljaju muslimanske dženaze kao i osoba koje su Vam bliske u tim trenucima, naša kompanija za Vas završava sve procedure oko dženaze, kao i potrebnu papirologiju koja je izrazito težak postupak u Austriji. Kompanija Islamske dženaze želi olakšati cijeli proces koji zahtjeva dženaza te Vam omogućiti vrijeme koje ćete provesti uz Vaše najbliže. Cijela dženaza će biti po propisima države Austrije, a u isto vrijeme će odgovarati Islamu i njegovim propisima za dženaze. Na Vaš zahtjev dženazu šaljemo u bilo koju zemlju svijeta, a cijelokupna procedura će biti završena od strane našeg profesionalnog tima.

+43 1 236 66 00